TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC KẠN
DẤU ẤN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ban Giám đốc Trung tâm
Giám đốc: MAI MINH YẾN Trình độ: Kỹ sư CNTT, Cử nhân Toán Email: yenmm@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3875.616
Phó giám đốc: PHẠM THÁI HOÀNG Trình độ: Kỹ sư CNTT, Cử nhân quản trị kinh doanh Email: hoangpt@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3884.666
Phòng Hành chính - Kế hoạch - Truyền thông
Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ NGA Trình độ: Thạc sỹ Báo chí, Cử nhân Ngữ văn Email: ngant@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3871.180
Phó trưởng phòng: NÔNG THỊ NGUYỆT Trình độ: Cử nhân Báo chí Email: nguyetnt@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3871.180
TRIỆU THỊ KIM THOA Trình độ: Cử nhân kinh tế Email: thoatk@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3871.180
PHẠM THỊ THU HIỀN Trình độ: Cử nhân Báo chí Email: hienptt@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3871.180
LƯỜNG THỊ XUYẾN Trình độ: Kỹ sư CNTT Email: xuyenlt@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3871.180
VŨ THỊ THÚY Trình độ: Cử nhân kế toán Email: thuyvt@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3871.180
Phòng Kỹ thuật - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
NÔNG ANH ĐỨC Trình độ: Thạc sỹ CNTT Email: ducna@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
NGUYỄN SƠN TÙNG Trình độ: Kỹ sư CNTT Email: tungns@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
PHẠM QUANG DÂN Trình độ: Kỹ sư CNTT Email: danpq@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
HOÀNG TRẦN NAM Trình độ: Kỹ sư CNTT, Cử nhân Luật Email: namht@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
PHẠM HOÀI NAM Trình độ: Kỹ sư CNTT Email: namph@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
PHẠM THỊ TRANG Trình độ: Kỹ sư CNTT Email: trangpt@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
NÔNG THANH TRÀ Trình độ: Kỹ sư CNTT Email: trant@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
MAI NGỌC QUỲNH Trình độ: Cử nhân CNTT Email: quynhmn@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
SIU NGỌC VÂN Trình độ: Cử nhân CNTT Email: vansn@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
HOÀNG MINH THÙY Trình độ: Kỹ sư CNTT Email: thuyhm@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
VŨ HOÀNG LONG Trình độ: Cử nhân CNTT Email: longvh@backan.gov.vn Điện thoại: 0209.3810.777
HỘI NGHỊ TRUNG TÂM CNTT & TT CÁC TỈNH PHÍA BẮC LẦN THỨ 9 - LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM CNTT&TT BẮC KẠN (03/3/2009 - 03/3/2019)
THƯ VIỆN ẢNH
1 / 14
Giám đốc Sở TT&TT Hà Văn Tiến cùng tập thể lãnh đạo,
viên chức Trung tâm CNTT&TT
2 / 14
Giám đốc Sở TT&TT Hà Văn Tiến cùng tập thể lãnh đạo,
viên chức Trung tâm CNTT&TT
3 / 14
Giám đốc Sở TT&TT (giữa) cùng Giám đốc (nữ)
và Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT
4 / 14
Giám đốc Sở TT&TT cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT
5 / 14
Đồng chí Mai Minh Yến - Giám đốc Trung tâm CNTT&TT
6 / 14
Giám đốc Trung tâm CNTT&TT cùng tập thể phòng HC-KH-TT
7 / 14
Giám đốc Sở TT&TT cùng tập thể viên chức Phòng Kỹ thuật
8 / 14
Phó Giám đốc TT Phạm Thái Hoàng cùng tập thể
nam viên chức Phòng Kỹ thuật
9 / 14
Đ/c Giám đốc Mai Minh Yến cùng tập thể nữ viên chức
10 / 14
Công đoàn Trung tâm tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho các cháu thiếu nhi
11 / 14
Công đoàn Trung tâm tham gia Giải bóng đá CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn
12 / 14
Viên chức Trung tâm tham gia tập luyện dân quân tự vệ
13 / 14
Công đoàn Trung tâm tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã vùng cao Vũ Muộn, huyện Bạch Thông
14 / 14
Công đoàn Trung tâm tổ chức Hội thi nhân ngày
Phụ nữ Việt Nam 20/10

THƯ VIỆN VIDEO